506th Crest

Currahees Killed in Action
A Company 2nd Battalion


FIRST MI LAST KIA LOCATION
Robert E Abbott Jr 5/8/68 Binh Duong
Gus   Allen 7/23/70 Thua Thien
Donald E Ausborn 8/12/68 Binh Duong
John M Babich 7/22/70 Thua Thien
William S Baker 7/25/68 Hua Nghia
James C Barbour Jr 8/27/68 Hua Nghia
Walter C Bartley Jr 4/15/70 Thua Thien
Virgil M Bixby 7/26/70 Thua Thien
Anthony   Bongo 5/20/69 Thua Thien
Rex A Bowyer 2/1/68 Bien Hoa
Jose L Borrero-Sanchez 10/23/69 Quang Tri
Gary W Boughner 12/30/68 Thua Thien
Gerald R Brent 1/27/68 Binh Duong
Robert J Brown Jr 7/26/70 Thua Thien
Howard E Button 1/31/68 Phuoc Long
David L Christopherson 5/16/70 Thua Thien
Dennis M Clark 10/23/69 Quang Tri
Larry M Cleveland 10/23/69 Quang Tri
Alfred P Coffroth Distiguished Service Cross 1/31/68 Bien Hoa
Kenneth D Combs 8/27/68 Hua Nghia
Thomas R Cook Jr 7/26/68 Hua Nghia
Robert E Couch 12/30/68 Thua Thien
Dean B Dafler 4/15/70 Thua Thien
Dudley   Davis 3/12/70 Thua Thien
Mark G Draper 7/22/70 Thua Thien
Greg A DuBois 5/8/68 Bien Hoa
Gary J Earlywine 2/18/70 Thua Thien
Roger W Elling 10/1/68 Quang Tri
James R Englert 9/16/68 Hua Nghia
Richard D Faircloth 8/29/68 Nua Nghia
William F Flaherty III 8/27/68 Hua Nghia
Normand E Fontaine 5/8/68 Bien Hoa
Danny J Fries 7/22/70 Thua Thien
Sam H Galloway Distiguished Service Cross 1/31/68 Bien Hoa
Michael E Gerber 5/27/69 Thua Thien
James R Harris 8/27/68 Hua Nghia
Daniel N Heater 3/12/70 Thua Thien
Tommy R Henderson 3/3/71 Quang Tri
Donnie R Harley 5/27/69 Thua Thien
Russell G Hofer 7/27/68 Binh Duong
Dennis N Hudson 10/23/69 Quang Tri
Lloyd W Jackson Jr 9/19/68 Hua Nghia
Paul C Janto 6/2/69 Thua Thien
David L Jones 5/16/70 Thua Thien
Robert M Journell III 7/22/70 Thua Thien
Wayne A Keller 7/25/68 Hua Nghia
John W Kreckel 7/22/70 Thua Thien
Helmut G Lakaszus 1/31/68 Bien Hoa
James P Lanier 1/31/68 Bien Hoa
Kerry B Love 10/23/69 Quang Tri
Robert E Lowe 5/14/70 Thua Thien
Thomas A Lutge 7/25/68 Hua Nghia
John R Mariani 5/16/70 Thua Thien
Manuel G Martinez 10/23/69 Quang Tri
Gerald C Mauney 5/15/70 Thua Thien
Billy R McCullough 5/16/70 Thua Thien
James L Moore 8/5/68 Hua Nghia
Thomas M Moreau 5/15/70 Thua Thien
Harvey R Neal 7/27/70 Thua Thien
Wieland C Norris 6/3/70 Thua Thien
Steven A Olson 7/22/70 Thua Thien
James A Pace 8/19/68 Hua Nghia
William A Pahissa 7/22/70 Thua Thien
Richard L Park 3/3/71 Quang Tri
Michael A Pogue 1/31/68 Bien Hoa
Patrick O Pompella 2/18/70 Thua Thien
William F Raburn 8/28/69 Quang Tri
Albert M Reed 10/13/70 Thua Thien
Jack R Sanborn 7/25/68 Hua Nghia
Phillip J Sandoval 2/9/71 Thua Thien
Thomas R Schultz 7/22/70 Thua Thien
William A Seigle 5/27/69 Thua Thien
Donald J Severson 7/22/70 Thua Thien
Gerald D Shanor 3/12/70 Thua Thien
Gerald B Singleton 7/22/70 Thua Thien
Conrad A Sova 5/27/69 Thua Thien
Ovell   Spruill 8/4/70 Thua Thien
Charles E Steffler 4/15/70 Thua Thien
David L Tessmer 5/27/69 Thua Thien
Richard R Tolette 7/25/68 Hua Nghia
Samuel M White Jr 6/17/69 Thua Thien
Chester L Witanek Jr 7/25/68 Hua Nghia
Patrick R Wolfe Jr 1/19/68 Binh Duong
Robert C Yates 5/27/69 Thua Thien
Bobby A Young 4/15/70 Thua Thien


VIETNAM WAR INDEX BY NAME

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

VIETNAM WAR INDEX BY UNIT

A 1/506 B 1/506 C 1/506 D 1/506 E 1/506 HHC 1/506
A 2/506 B 2/506 C 2/506 D 2/506 E 2/506 HHC 2/506
A 3/506 B 3/506 C 3/506 D 3/506 E 3/506 HHC 3/506

 

Back to Currahee Memorial Page


This page is maintained by Mike Bookser B 1/506 VN
If you find errors or have suggestions please notify me.
This page updated 10/6/2009