506th Crest

Currahees Killed in Action
C Company 2nd Battalion

FIRST MI LAST KIA LOCATION
Joseph A Aguirre 1/26/69 Thua Thien
John W Anders 4/1/71 Quang Tri
Carl E Barnett 4/1/70 Thua Thien
Chester   Bob 4/5/68 Gia Dinh
Jerry K Bobbitt 4/1/71 Quang Tri
Patrick E Brower 1/17/69 Thua Thien
Fredrick A Caines 12/30/69 Thua Thien
Juan C Castellanos 1/19/68 Binh Duong
Lawrence P Christman 4/6/70 Thua Thien
Richard J Conrardy 7/2/70 Thua Thien
Oren L Crook 3/6/70 Thua Thien
James D Davis 4/1/70 Quang Tri
Carl B Goodson 4/6/70 Thua Thien
Michael K Hammer 9/19/68 Hua Nghia
Stephen J Harber Pow MIA Body Not Recoverd 7/2/70 Thua Thien
Don R Heimark 4/1/70 Thua Thien
Dennis R Heinz 4/16/70 Thua Thien
Arthur   Hernandez 4/1/71 Quang Tri
Thomas H Herndon 7/2/70 Thua Thien
Thomas T Hewitt 7/2/70 Thua Thien
Daniel R Hively 7/10/70 Thua Thien
Guy   Holdaway 12/5/68 Thua Thien
Paul R Hopkins 8/17/69 Thua Thien
James E Hupp 7/8/70 Thua Thien
William S Irby 8/8/68 Hua Nghia
Van A Irwin 7/25/68 Hua Nghia
Roosevelt Jones 1/19/68 Binh Duong
Bradley W Klukas 7/11/69 Thua Thien
Verle N Larson 8/5/69 Thua Thien
Franklin O Leggett 4/4/68 Bien Hoa
Lee N Lenz 7/2/70 Thua Thien
Thomas A Moore 12/30/69 Thua Thien
Robert E Poore 1/28/69 Thua Thien
Robert P Radcliff Jr 7/2/70 Thua Thien
Donald R Ragsdale 4/1/70 Thua Thien
Jeffrey D Rupp 1/17/69 Thua Thien
David P Russell 7/20/69 Thua Thien
Rickey L Scott 7/8/70 Thua Thien
David A Semeraro 7/20/69 Thua Thien
Johnnie B Sewell 7/25/68 Hua Nghia
Guy G Shannon 3/31/71 Quang Tri
Dominic   Smigliani 7/27/71 Thua Thien
James S Stanley 3/16/70 Thua Thien
Steve L Steward 4/6/70 Thua Thien
Gordon "Mike" A Stoakley 2/16/71 Thua Thien
Roger D Sumrall 7/2/70 Thua Thien
David M Swan 8/5/69 Thua Thien
George M Underdown 4/1/70 Thua Thien
Franklin W Underwood Jr 6/23/69 Thua Thien
John W Wilson 4/24/71 Thua Thien
Stanley F Wilton 11/16/68 Thua Thien
Russell C Yost 7/11/69 Thua Thien
Robert W Zoller 7/2/70 Thua ThienVIETNAM WAR INDEX BY NAME

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

VIETNAM WAR INDEX BY UNIT

A 1/506 B 1/506 C 1/506 D 1/506 E 1/506 HHC 1/506
A 2/506 B 2/506 C 2/506 D 2/506 E 2/506 HHC 2/506
A 3/506 B 3/506 C 3/506 D 3/506 E 3/506 HHC 3/506

 

Back to Currahee Memorial PageThis page is maintained by Mike Bookser B 1/506 VN
If you find errors or have suggestions please notify me.
This page updated 12/6/2011